Sjöarna

Här kommer lite mer detaljerad beskrivning av sjöarna i vårt FVO.

Nu finns finns djupkartor över alla sjöarna ute till försäljning!

Stora Färgen

Detta är områdets största sjö med en area på 678ha. Sjön har ett max djup på ca 17meter, samt ett medel djup på ca 4 meter. Den innehåller ett flertal öar av varierande storlek. I norr av vattnas sjön via Färgeån som är 2,6km lång som mynar ut i Nissan. Sjöns vattentillflöden kommer i från Gasbboån i nordöst samt från Mellan Färgen i söder.

Fisket efter Gös i sjön är ofta mycket bra, dess varierande bottenstruktur har gjort sjön popular både för vertikal jigging samt trolling. Det tas varje år gös på ca 6kg

Gäddfisket är bäst vid de lite grundare partierna samt i utloppet ned i Färgeån.

Abborrfisket bör ske i närheten av land och stengrynnorna, men glöm inte att besöka någon av bråtarna som ligger lite utspritt i sjön.

Denna sjön har två ramper för isättning av båt, en i Viken samt en i Bexet.

 

[map id=”4″]

Mellan Färgen

[map id=”3″] Mellan Färgen är  den minsta av de tre Färgensjöarna, den har kontakt med Södra Färgen i söder och med Stora Färgen i norr.  Mellan Färgen får sitt vatten i från Yabergsån samt Södra Färgen. Mellan Färgen är en sjö med stora skillnader i vattendjup. I söder kring Ibro badplats är sjön relativt grund för att sedan bli betydligt djupare på sjöns västra sida, med ett djup ned mot 18 meter. Bra att veta är även att det ligger en mycket farlig sten utmed nordöstra sidan av sjön, ca 50-200 meter från land. Denna ligger i linje mellan de två broarna, så se upp!
Får man tid över kan man alltid besöka Ibro badplats som ligger fint  belägen i sjöns södra kant.  [map id=”2″]

Södra Färgen

Detta är den näst största sjön i vårat område på 293 ha, den ligger belägen strax norr om Femsjö by. Det är en mycket varierande sjö med branta djupkanter samt långgrunda sandstränder. Denna sjön brukar producera lite större gösar varje år.

[map id=”6″]

Dock finns det ingen ramp i denna sjön, den är endast tillgänglig via Mellan Färgen.

Holmsjön

 

Detta är den minsta sjön i vårat område, men trots att den är precis över 100 ha skall den inte underskattas. Detta är en mycket fin sjö för abborre samt gädda kanske inte de största fiskarna men helt klart många. Det är en relativt grund sjö med ca 3 meter som max djup. Det finns sten och vass i princip hela sjön, detta är troligen förklaringen till att fisket efter gädda och abborre är så bra i denna sjön.

Ramp finns inte för tillfället i sjön, dock är detta under utredande.

Hallasjön

Mer info om Hallasjön kommer

Yabergsjön

Sjön är belägen mellan Hyltebruk och Unnaryd. Den har en areal på 255 ha och har två öar Storön och Lillön. Dess djupaste punkt är 13 meter och den har ett medel djup av ca 4 meter. Sjön får sitt vatten i norr från Fjällen, och av vattnas via Yabergsån som mynnar ut i Mellan Färgen. Yabergssjön är känd för sina fina gäddor och abborrar. Abborre kring kilot är inte helt ovanligt!!