Regler

Våra regler är följande:

Alla skall ha ett gilitigt Fiskekort
Barn under 15 gratis fiske.

Gös
Max 65 cm.

Gädda min 50 cm

DVS Gös större än 65 cm samt Gädda mindre än 50 cm skall återutsättas i sjön.

Allt fiske med fasta redskap är endast tillåtet för fiskerättsinnehavare.

Obs Fiskekort skall alltid medföras.
Kontroll av Fiskekort förekommer!